CO JE TO EMPLOYER BRANDING?
Jedná se o budování pověsti a značky vaší firmy na trhu práce. Employer Branding pomáhá komunikovat vizi a poslání firmy samotné.
 • kdo jsme, co děláme,
 • co je smyslem naší práce,
 • kam jako firma směřujeme,
 • v čem je naše firma jedinečná,
 • jaké zaměstnance hledáme,
 • co od zaměstnanců očekáváme,
 • jak posílit pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnavatele,
 • proč by měli jít noví kandidáti pracovat k nám.

Značku je také nutné chápat jako něco, co existuje nezávisle na tom, zda ji organizace vědomě buduje či nikoliv. Investice do budování značky je proces cílený, komplexní a dlouhodobý.

Každá společnost, ať už jde o malou či velkou firmu, má svou značku zaměstnavatele. Ať chcete nebo ne, zaměstnanecká značka je utvářena již prvním napsaným pracovním inzerátem, prvním nástupem zaměstnance či jeho odchodem. Všechny tyto a další aspekty totiž ovlivňují, jak budete jako firma vnímáni na trhu práce. Uchazeči, současní či budoucí zaměstnanci si na základě těchto podnětů utváří si svůj vlastní názor a obraz o dané firmě. A dochází tak k vytváření image vaší firmy na trhu práce.

Utváření brandu nemusí být nicméně pouze definováno nahodilými zkušenostmi lidí. Samotné vnímání brandu může jakákoliv organizace cíleně řídit.

Ale stejně tak jako u značek na spotřebitelském trhu, efektivní řízení a budování značky zaměstnavatele vyžaduje mít stanovený plán a cíle, kterých chceme dosáhnout. Je třeba realizovat ten správný mix promyšlených kroků a důsledně dodržovat předem připravenou strategii, aby vaše značka zaměstnavatele byla veřejností vnímána pozitivně.

Employer Brand - značka zaměstnavatele
Employer Branding odráží pověst organizace jako zaměstnavatele a ovlivňuje (přímo i nepřímo) nejenom uchazeče o práci, zaměstnance, ale i zákazníky a široké okolí. Je kladen velký důraz na to, aby nedocházelo k tříštění brandu firmy a každá ze zainteresovaných skupin nevnímala firmu jinak. Značka, kterou budujete v hlavách lidí, by zkrátka měla být pouze jedna.

Značku zaměstnavatele představuje téměř vše, co s vaší firmou nějak souvisí - lidé, produkty, firemní kultura, zákazníci, ale i názory okolí – ať už pozitivní či negativní. Samotnou značku zaměstnavatele totiž tvoří také pocity, znalosti a očekávání, získané díky předchozí zkušenosti s vaší firmou.

Tohle vše může utvářet (anebo utváří) vaši značku zaměstnavatele, která určuje schopnost vaší firmy vytvořit žádoucí pracoviště pro své zaměstnance, žádoucí produkty, služby a respektovanou značku (nejenom) na trhu práce.

Pozitivní vliv Employer Brandingu
Při naší práci, při přímém oslovování kandidátů, můžeme hodně ovlivnit vnímání značky klienta jako zaměstnavatele a máme k tomu jedinečnou osobní příležitost. Můžeme komunikovat důležitá fakta, která nelze prezentovat masovými médii. S naší praxí vám pomůžeme najít argumenty, kterými můžeme zaujmout potenciální kandidáty, a s naší znalostí trhu vám pomůžeme najít cestu, jak si klíčové zaměstnance udržet. S čím nejčastěji pomáháme klientům?
 • Posílení značky

Na budování značky zaměstnavatele už nebudete sami. Společně určíme, jaké přednosti má vaše firma. Jaké zaměstnance hledáte, co jim můžete nabídnout, jak je zaujmout a odlišit se na trhu práce. Jak správně komunikovat, aby právě vaše firma byla jejich pravou volbou a o vaší firmě se všude šířila jen samá superlativa.

 • Náborové kampaně

Připravíme náborové kampaně, o kterých se mluví. Kampaně, které zaujmou a hlavně vzbudí zájem přesně u těch specialistů, které hledáte. Pomůžeme vám nejenom s nalezením vhodných kandidátů, ale i s jejich výběrem. A v neposlední řadě i s adaptací a začleněním nových tváří do vašeho týmu.

 • Interní HR marketing

Potýkáte se s rostoucí fluktuací stávajících zaměstnanců? Najdeme příčiny a zjistíme, jaké jsou důvody odchodu vašich zaměstnanců. Zanalyzujeme vaše pracovní prostředí a konkurenci a navrhneme strategii vhodnou pro vaše interní HR. Vy si tak snadno udržíte ty nejšikovnější zaměstnance ve vašem týmu.

Recruit CZ

Jako tým profesionálních konzultantů a headhunterů pracujeme pod záštitou společnosti Recruit CZ a zajišťujeme služby vyhledávání pracovníků na místa vyššího a top managementu firem metodou přímého oslovení dle přesně definovaných potřeb klienta.

Recruit CZ působí stabilně na českém a slovenském trhu již od roku 2003. Máme zkušenosti s obsazováním top manažerských pozic rovněž v Polsku, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku.

Kromě Employers Branding se věnujeme také službám: